شرکت راه کوتاه ارائه دهنده سامانه پیام کوتاه ، اعطای نمایندگی و ارسال کننده پیامک انبوه درکشور
راه کوتاه ، پیام کوتاه