شرکت راه کوتاه ارائه دهنده سامانه پیام کوتاه ، اعطای نمایندگی و ارسال کننده پیامک انبوه درکل کشور
راه کوتاه ، پیام کوتاه